Skip to main content

Национална служба за запошљавање расписала је 12 јавних позива за годишње програме запошљавања како за незапослене особе тако и за послодавце.

За те намене у овој години из републичког буџета издвојено је 3,7 милијарди динара, ако и 550 милиона за запошљавање особа са инвалидитетом.

Сви јавни позиви отворени су до 30.новембра 2020. године, осим позива за јавне радове који је отворен до 31. марта 2020. године и позива за самозапошљавање  који је отворен до 28. априла 2020. године.

Позиви Националне службе за запошљавање су усмерени на учешће у финансирању програма обуке на захтев и за потребе послодавца, рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима, реализацију програма приправника за незапослене са средњим и високим нивоом квалификација.

Више информација: http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz