Skip to main content

Представници научно-истраживачких организација имаће ускоро прилику да учествују у једном од првих пројеката „отворених иновација“ у Србији под називом PMInnovia који је покренула компанија Philip Morris International (PMI) у сарадњи са НАЛЕД-ом. Научници и иноватори ће у првој половини 2024. моћи да се пријаве на јавни позив за решавање конкретног изазова, а најбољи тимови ће добити финансијску подршку за даљи развој и прилагођавање својих решења потребама компаније PMI.

На овај начин обезбеђују се додатни извори финансирања за спровођење научно-истраживачких пројеката које привреда може да употреби за побољшање и иновирање сопствених производа и процеса. Додатно, тимови ће на располагању имати и менторску подршку водећих домаћих и међународних експерата из приватног сектора и академске заједнице.

Пројекат PMInnovia синоћ је представљен заинтересованој стручној јавности у присуству ресорне министарке Јелене Беговић.

– Стварање услова за развој и синергију науке и привреде један је од приоритета Министарства науке, технолошког развоја и иновација Владе Републике Србије. Циљ је да наша земља постане центар изврсности у области науке и иновација, и први следећи корак на том путу је повезивање великих компанија и страних инвеститора са нашом научном заједницом. PMInnovia управо доприноси том циљу и веома смо захвални компанији PMI која већ годинама у сарадњи с Владом Републике Србије и НАЛЕД-ом подржава домаће иноваторе и стартапе, а сада наставља да улаже у наше истраживаче и научнике, и помаже им да њихове идеје пронађу пут до тржишта – изјавила је министарка Беговић.

Од 2021. до данас, компанија PMI је подржала готово 60 стартапова и иновативних пројеката у Србији са два милиона долара бесповратне финансијске подршке у оквиру пројекта StarTech, чија укупна вредност достиже пет милиона долара намењених за развој домаћег иновационог екосистема. PMInnovia представља надоградњу овог пројекта у правцу повезивања науке и привреде и комерцијализације иновација које Србија може да понуди свету, истакао је потпредседник за развој производа и технологије компаније PMI Лука Росси.

– Philip Morris International препознаје вредност иновација које развијају научници и истраживачи ван компаније како би се пронашла одржива решења која се могу уклопити у процес развоја нових производа. Одлучили смо да покренемо пројекат PMInnovia управо у Србији, јер смо овде препознали енергију, експертизу и капацитет за примену савременог научног приступа у развоју иновација чија би комерцијализација имала позитиван утицај на потрошаче, друштво и животну средину – нагласио је Росси.

Подсетимо, према Стратегији индустријске политике Србије до 2030. године, постоји недостатак сарадње државних научно-истраживачких организација и приватног сектора. Научно-индустријска сарадња у Србији је спорадична и заснива се на личним контактима и иницијативама. Налази истраживања објављеног у Стратегији показују и да фокус научних и академских радова није на њиховој практичној применљивости. Томе у прилог говоре подаци из анкете привреде који показују да је свега 3,5% предузећа развило иновацију у сарадњи са универзитетима и научним организацијама. У односу на величину предузећа, велике фирме су нешто више пословале са научно-истраживачком заједницом (8%), него мале (7%), док је код микро предузећа овакав вид сарадње на занемарљивом нивоу (2,5%). Један од циљева PMInnovie је да се овај тренд преокрене и да концепт отворених иновација заживи и у Србији.