Skip to main content

Канцеларија за јавне набавке донела је Упутство о измени Упутства за коришћење Портала јавних набавки које је ступило на снагу 4. новембра. Овим изменама прописан је нов начин регистрације привредних субјеката на Порталу јавних набавки.

Наиме, приликом регистрације уписују се основни подации учитава скениран, очитан или фотографисан идентификациони документ (лична карта или пасош) потребан за верификовање корисничког налога и по потреби, потврда односно овлашћење корисника за рад на Порталу јавних набавки у име привредног субјекта који се региструје.

Привредни субјекти који су већ регистровани на Порталу, обавезни су да у периоду од 4. новембра 2023. године до 31. јануара 2024. године обнове своје пријаве уношењем података и учитавањем доказа предвиђених Законом и Упутством.