Skip to main content

Влада Србије усвојила је  Предлог закона о изменама и допунама Закона о странцима и Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца.

Како је саопштила Влада Србије, тиме се омогућава да страни држављани, у јединственом поступку, остваре истовремено право на привремени боравак и рад у Србији, кроз јединствен поступак потребне провере везане како за одобрење привременог боравка тако и радне дозволе.

Након тога, уколико су испуњени законски услови, издаје се јединствена дозвола.

“Издавање јединствене дозволе, односно дозволе за боравак и рад, у потпуности је дигитализован, с обзиром на то да се тај захтев може поднети искључиво електронским путем. Такође, јединствени веб портал садржаће на једном месту све информације у вези са уласком, боравком и радом странаца у Србији”, саопштила је Влада Србије..

Више информација на сајту Министарства рада.