Skip to main content

Корисницима је од данас на порталу АПР-а доступна нова електронска услуга – еРегистрација оснивања вишечланог друштва.

Да би се започела електронска регистрација, потребно је, да се, најпре, у Систему за централизовано пријављивање корисника креира кориснички налог, након чега се приступа апликацији за попуњавање пријаве оснивања вишечланог друштва и прилагање електронских докумената.

Инсталирањем нове АПР-ове апликације NexU омогућује се електронско потписивање пријаве и докумената, што представља завршни корак у поступку подношења пријаве.

NexU апликација не важи за МУП-ове сертификате издате пре 18.08.2014. године.