Skip to main content

Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) обезбедила је 16,5 милиона евра помоћи за побољшање конкурентности малих и средњих предузећа и подршку предузетницама коју ће реализовати кроз кредитну понуду Банка Интезе.

ЕБРД је определила 15 милиона евра за инвестиције намењене унапређивању малих и средњих предузећа, а 1,5 милиона за подршку женама предузетницама.

Кредите ће пратити инвестициони подстицаји Европске уније.

Укупно 15 милиона евра ће бити пласирано кроз кредитирање МСП за инвестиције везане за имплементацију ЕУ стандарда, како би се побољшала конкурентност домаћих компанија на домаћем и међународном тржишту.

Поред кредита, мала и средња предузећа ће остварити додатне погодности у виду инвестиционих подстицаја Европске уније у висини од 15 одсто од износа кредита, као и саветовања и преношења искустава у вези са увођењем ЕУ стандарда.

Након успешне реализације 10 милиона евра кредита намењених женама у бизнису, додатних 1,5 милиона евра ће омогућити подршку још већем броју предузетница у Србији.

Председница Извршног одбора Банка Интезе Драгиња Ђурић рекла је да јој је велико задовољство што се потписивањем ова два уговора наставља дугогодишња успешна сарадња са ЕБРД у погледу подршке привредног развоја Србије кроз обезбеђивања повољних извора финансирања.

„Мала и средња предузећа и женско предузетништво имају изузетан потенцијал да подстакну одржив економски раст и повећање запошљавања у нашој земљи, због чега Банка Интеза у свом пословању посебан акценат ставља управо на ове сегменте привреде“, рекла је Ђурић.

Регионални ЕБРД директор за Западни Балкан Жужана Харгитаи, такође, је изразила задовољство што је настављена и више него успешна сарадња са Банка Интезом и што се пружа додатна финансијска подршка малим и средњим предузећима и предузетницима у Србији.

„Ова подршка долази у виду свеобухватног пакета који подразумева финансирање, подстицаје и саветовање како би се максимизирао позитиван утицај на мала предузећа у Србији и ојачао њихов потенцијал за раст“, рекла је Харгитаи.