Skip to main content

Привреда је, кроз процес јавно-приватног дијалога на самом почетку укључена у израду стратегије, чиме је направљен велики искорак и омогућено пословној заједници да активно учествује у креирању мера, прописа и политика важних за пословање.

У организацији ПКС и Министарства привреде Србије, у Комори је одржан 12. јавно-приватни дијалог у оквиру процеса израде нове Стратегије индустријске политике, коју покреће Влада Србије.

Целим процесом јавно-приватног дијалога у контексту нове индустријске политике Србије направили смо велики искорак приликом израде саме стратегије, где се привреда пита на почетку, а не на самом крају процеса. На овај начин дата је могућност пословној заједници да активно учествују у креирању мера и политика државе, које највише имају ефекат на пословање привреде, рекао је директор Сектора за стратешке анализе, аналитику, услуге, сервисе и пакете производа ПКС Михаило Весовић.

Сам процес је од изузетног значаја за побољшање индустријске конкурентности, одрживог раста и развоја економије, као и новог запошљавања у Републици Србији.

На скупу су анализиране  стратешке теме у области индустријског развоја у наредном периоду: оснаживање људских ресурса, дигитализација и иновативност, инвестиције и међународно пословање, животна средина и циркуларна економија. Компаније које су учествовале у раду форума су својим знањем и искуством допринеле квалитету процеса, изради и реализацији стратегије.

Израда стратегије ће препоручити мере, инструменте и акциони план за превазилажење баријера и активирање потенцијала који су идентификовани кроз јавно-приватни дијалог и стручне анализе експертског тима.