Skip to main content

Од 1. јануара ступила је на снагу одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (АПР), о чему су обавештени сви привредни субјекти који у Агенцији имају регистровану адресу за пријем електронске поште.

Новом одлуком прописане су накнаде за нове електронске услуге које АПР уводи са циљем да електронске пријаве убудуће постепено замене регистрационе пријаве и документацију које су до сада могли да се подносе само у папирном облику. Накнаде за већину постојећих електронских услуга остале су непромењене, као што су накнаде за регистрацију финансијских извештаја, док су остале накнаде за електронске услуге минимално повећане. Више на сајту АПР.