Skip to main content

Неопорезиви износ зараде повећан је од 1. јануара ове године, са доскорашњих 21.712 динара, колико је износио у току 2023. године, на 25.000 динара месечно. То је предвиђено изменом Закона о порезу на доходак. Прво наредно усаглашавање неопорезивог износа зараде са годишњим индексом потрошачких цена биће 2025. године.

Изменама овог закона предложено је и продужење периода примене постојећих пореских олакшица за запошљавање нових лица у виду права на повраћај дела плаћеног пореза по основу зараде новозапосленог лица у проценту од 65 до 75 одсто, са 31. децембра 2023. године на 31. децембар 2024. године.

Како објашњава Светлана Будимчевић, из Уније послодаваца Србије, не постоји група привредника којој ово повећање неопорезивог дела зарада не одговара.

– Свим послодавцима који имају већи број запослених ово представља значајно растерећење. Иако смо рачунали да ће неопорезиви део бити повећан, ово сада је заиста значајно повећање и тиме представља и значајну уштеду за многе фирме. Јер свако ће на овај начин да уштеди, али је питање ко ће то да усмери на раст зарада, ко на неке друге ствари. Ипак, требало би подсетити да је пре десет година неопорезиви износ зараде износио тачно 11.000 динара – подсетила је Будимчевићева.

Повећање овог износа значи и оним фирмама које исплаћују минималац, с тим што се послодавци залажу да тај неопорезиви део зарада буде у рангу минималне цене рада, односно да минималац буде у потпуности неопорезован. Јер минимална зарада би требало да се исплаћује када је фирма у финансијским и осталим пословним проблемима, што често није случај.

Подсећања ради, неопорезиви износ зараде се примењује код обрачуна и плаћања пореза на зараде и накнаде зараде. Износ је у примени до 31. децембра 2024. године.

Извор: Политика