Skip to main content

Национална служба за запошљавање је објавила Јавни позив за реализацију Програма подстицања запошљавaња младих “Моја прва плата”.

Програм ће се одвијати у четири фазе:

Прва фаза реализације програма је намењена искључиво послодавцима, који у периоду од 10.10.2023. до 31.10.2023. године се пријављују на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.

Друга фаза реализације програма је намењена незапосленим лицима, који ће се у периоду од 06.11.2023. до 24.11.2023. године пријављивати на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.

Трећа фаза реализације програма је избор кандидата од стране послодаваца у периоду од 27.11.2023. до 08.12.2023. године. У року од 7 дана од дана завршетка избора кандидата биће објављена листа оглашених позиција послодаваца са бројем одобрених кандидата.

Четврта фаза реализације програма је потписивање тројног уговора између националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата и почетак спровођења програма, које ће се извршити у периоду од дана објављивања листе оглашених позиција послодаваца са бројем одобрених кандидата, а најкасније 29.12.2023. године.

Tоком трајања Програма Национална служба за запошљавање ће изабраним кандидатима на име новчане накнаде исплаћивати средства у укупном месечном износу од:
– 28.000,00 динара за лица која се оспособљавају са средњим образовањем,
– 34.000,00 динара за лица која се оспособљавају са високим образовањем;
Поред тога, вршиће обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне
болести, у складу са законом.

Приступ порталу  „Моја прва плата“, као и пријављивање послодаваца за учешће у програму „Моја прва плата“ биће омогућени 10. октобра 2023. године после 14 часова.

Више информација о самом програму можете погледати на следећем линку, на сајту mojaprvaplata.gov.rs, као и на сајту Националне службе за запошљавање.