Skip to main content

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је објавио јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2023. години.

Циљ доделе бесповратних средстава је подршка развоју социјалне економије на територији АП Војводине кроз финансијску подршку привредним субјектима који запошљавају лицa којима је потребна помоћ и подршка ради савладавања социјалних, материјалних и животних тешкоћа или која послују ради остварења социјалне, економске и радне укључености, као и задовољења других сродних потреба припадника друштвено угрожених група или ради задовољења општих интереса унутар локалне заједнице.

Рок за подношење пријава је 16. октобар 2023. године.

Више информација можете пронаћи на следећем линку