Skip to main content
У Службеном гласнику РС објављена је Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2024. годину, којом се усклађује номенклатура Царинске тарифе са Комбинованом номенклатуром Европске уније за 2024. годину, која ће се примењивати на сврставање производа у Царинској тарифи.
 
Уредба обухвата и стопе, односно износе царине утврђене Царинском тарифом која чини саставни део Закона о Царинској тарифи, као и стопе царине које се примењују у складу са закљученим споразумима о слободној трговини, примењене на усклађену номенклатуру.
 
Ова уредба се примењује од 1. јануара 2024. године.
 
Текст Уредбе можете погледати овде.