Skip to main content

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало je 15. јануара 2023. године Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на премију за млеко за четврти квартал 2023. године. Захтеви се подносе у периоду од 15. јануара до 15. фебруара 2024. године, преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји.

Право на премију за кравље, овчије и козје сирово млеко се остварује под условом да је млеко произведено и испоручено у четвртом кварталу 2023. године, односно у периоду од 1. октобра до 31. децембра 2023. године.

Захтеви за премију за млеко се подносе као и до сада – преко млекара, а постоји и могућност непосредног подношења захтева примарних произвођача.

 С тим у вези потребно је да све млекаре, сакупљачи млека, као и произвођачи, обрате пажњу на попуњавање комплетне документације како би сваки учесник у ланцу био видљив.

 Премија за млеко за четврти квартал 2023. године остварује се у износу  од 19 динара по литру млека.

Текст Јавног позива може се преузети на линку.

Све иниформације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо центра министарства на бројеве: 011/260-7960 и 011/260-7961 као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања, на бројеве: 011/30-20-100 и 011/30-20-101, сваког радног дана од 7.30 до 15.30, као и на званичној веб презентације еАграр на адреси https://egarar.gov.rs.