Skip to main content

Представници Управе царина су, у оквиру иницијативе Дијалог привреде и државних институција, на семинару одржаном 14. марта говорили о законским изменама и допунама, дигитализацији, е-царини, новинама у транзитном поступку и у полагању обезбеђења у царинском поступку.

Овај значајан догађај окупио је представнике компанија-чланица Швајцарско-српске трговинске коморе, Белгијско-српске пословне асоцијације, Хеленског привредног удружења Србије и Хрватског пословног клуба.

Слободан Томић, координатор заједничких послова у Сектору за царинске поступке представио је, поред осталог, Нову Апликативну Платформу (НАП), која компанијама омогућава бржу процедуру декларисања робе, смањење трошкова, свођење на минимум потребе за директним контактом између царинских службеника и увозника/извозника и њихових заступника и бројне друге повољности.

Он је такође говорио и о томе, да у Србији тренутно послује 55 компанија-Овлашћених привредних субјеката, којима су још почетком 2023. године представљене додатне повољности које овакав статус доноси, пре свега мање физичких и документарних контрола, смањење износа заједничког обезбеђења, коришћење посебне, брже траке на граничним прелазима и сл.

Новине у транзитном поступку представио је Слободан Илић, руководилац Групе за транзитни поступак у Сектору за царинске поступке. Он је појаснио измену структуре електронске транзитне декларације, унапред поднету декларацију, као и декларацију са мањим бројем података, док је о полагању обезбеђења у царинском поступку, превасходно врстама обезбеђења, типовима гаранција и њиховим референтним износима, говорила је Иванка Јоветић, координатор заједничких послова у Сектору за финансијске, инвестиционе и правне послове.

У духу отвореног дијалога представници Управе царина разјаснили су многе недоумице које су представници компанија имали у вези са царинским пословањем.