Skip to main content

Како би побољшали способност добављача са седиштем у Србији да се прилагоде и придржавају нових прописа и захтева, Привредна комора Србије у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ) покренула је први сервисни центар за одговорно пословање Responsible Business Hub – RBH. 

Мисија овог центра је побољшање способности приватног сектора да разуме и да се припреми за нове одрживе стандарде из Закона о Due Diligence, који је почео да се примењује 1. јануара 2023. Према овом закону све домаће компаније које су у ланцима добављача немачких компанија морају да успоставе менаџмент ризика којим ће се испунити низ захтева на пољу заштите људских права и екологије.

Услуге које пружа Responsible Business Hub тичу се саветовања о Due Diligence стандардима, актуелним законским променама на иностраном тржишту, пружања подршке компанијама које желе да интегришу due diligence људских права у своје основне пословне процесе, различитих врста обука, као и доступности регистра квалификованих локалних оператера за пружање подршке преласка на одговорнији начин пословања.