Skip to main content

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде саопштило је да се подношење захтева за подстицаје по хектару биљне производње и за рефакцију акцизе одвија независно од подношења захтева за субвенције за набавку сертификованог семена.

Како се наводи на сајту Владе, неопходно је да пољопривредници пре подношења захтева за подстицаје по хектару биљне производње у електронском Регистру пољопривредних газдинстава уреде податке о површинама и биљним културама на парцелама и да изврше обнову регистрације пољопривредног газдинства. За подношење захтева за субвенције за ову меру није потребно поседовање фискалних исечака (рачуна).

Такође, у току је и подношење захтева за рефакцију акцизе путем портала еАграр. При куповини горива неоходно је проверити да ли фискални рачуни садрже потребне податке – број пољопривредног газдинства (БПГ) и јединствени матични број грађана (ЈМБГ) односно порески идентификациони број (ПИБ) уколико се ради о правном лицу.

Све неопходне информације о процесу пријаве, начину и условима за пријаву за подстицај за сертификовано семе биће благовремено објављене на сајту Министарства и Управе за аграрна плаћања, као и на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм.