Skip to main content

Кабинет за равномерни регионални развој је у општини Бач подржао програм запошљавања за период од 2024. до 2026. године и пројекат повећања конкурентске позиције предузетника. За реализацију два пројекта издвојена су средства у износу од 1,2 милиона динара.

У Јужнобачком округу издвојена су средства за суфинансирање четири пројекта у три општине, док је у АП Војводини реализовано укупно 19 пројеката са 32,6 милиона динара које је Кабинет за равномерни регионални развој издвојио за програм регионалног раста у 2023. години.