Skip to main content

Држава планира да покрене систем еБоловање у наредном периоду, чији је циљ се пацијентима, међу којима су и породиље, поједностави администрација везана за отварање боловања, али да се уједно ефикасније достављају ове информације послодавцима.

Такође, циљ је и да се олакша Републичком фонду за здравствено осигурање приступ подацима битним за одлучивање комисија о одобравању наставка боловања, више од 30 дана, као и при обрачуну и уплати накнаде зараде за време боловања.

„Систем еБоловање треба да дигитализује и аутоматизује размену документације у процесу издавања потврде о привременој спречености за рад, тако што ће повезати здравствене установе односно лекаре, Републички фонд за здравствено осигурање, као и послодавце. Овим ће се убрзати сам процес, пацијенти више неће морати да носе дознаке послодавцу односно медицинску документацију матичној филијали РФЗО, а уједно ће се омогућити да РФЗО брже исплати рефундације зарада за запослене који су на боловању послодавцима, у случајевима када су на боловању дуже од месец дана“, објашњава Исидора Шмигић, координаторка за регулаторну реформу у НАЛЕД-у.

Како је навела, послодавац неће имати увид у здравствену документацију запосленог, већ ће кроз систем добити информацију о томе да је запослени на боловању (не и из ког разлога) и у ком периоду.

„Систем еБоловање може значајно допринети смањењу злоупотреба и побољшању ефикасности система, дигитализација ће омогућити проверу података у реалном времену, података о запосленима, њиховом радном стажу и медицинским подацима. Такође и праћење, аналитику и извештавање којима ће се лакше идентификовати неправилности или покушаји злоупотребе“, објаснила је Шмигић.

С једне стране циљ је да пацијенти не морају болесни да носе документацију, и да се обезбеди и ефикаснија исплата зараде за време боловања, али с друге стране злоупотребе несавесних, кроз отварање лажних боловања који доводе до озбиљних проблема привреди, и неретко се дешава да им је и више од 10 одсто запослених истовремено на боловању током целе године.

Према речима Шмигић, таква пракса доводи до блокирања производње и немогућности обављања рада у појединим фирмама, а дугорочно може довести до затварања тих компанија.

„Сигурни смо да ће систем еБоловање помоћи и да се успостави ова врста контроле и мање злоупотреба, што је интерес целог друштва“, закључила је Шмигић.