Skip to main content

Стална Радна Група за Регионални Рурални Развој (SWG) објавила је позив за подношење пријава за финансирање трошкова стручног оспособљавања људи са подручја Западног Балкана у туризму, пољопривреди и другим секторима као што су унапређење пословања, информационе и комуникационе технологије (ИЦТ). Пријаве се могу слати до 31. март 2023. у 16 часова.

У зависности од расположивости средстава, SWG опредељује средстава за финансирање завршене обуке, закључно са добијањем сертификата у периоду закључно са 30. јуном 2024.

Програм се имплементира у две фазе. У првој фази, од кандидата се тражи да поднесу Пријаву за финансирање стручне обуке у приложеном формату, коју ће прегледати SWG Комисија за оцењивање кандидата. Кандидати ће бити обавиештени да ли њихова пријава за обуку испуњава услове за рефундирање трошкова. У другој фази кандидати ће доставити добијени сертификат на основу којег ће SWG надокнадити средства до 300 евра бруто.

Циљ пројекта је да се унапреди економска диверсификација олакшавањем мера изградње капацитета у сектору туризма са потенцијалом повећања могућности за запошљавање. Фокус пројекта је на јачању економске инклузије руралног и маргинализованог становништва, подршци руралном сектору, неговању одрживих пракси управљања природним ресурсима, као и на промовисању женског и омладинског предузетништва у руралним подручјима.

Млади (до 40 година старости), жене, особе са инвалидитетом, као и повратници (особе које су боравиле у Немачкој или другој земљи више од 3 три месеца након 2001.) имаће предност у добијању подршке.

Стручно усавршавање има за циљ да се пронађе ново или додатно запослење у туризму, пољопривреди и другим секторима или да би се унапредило пословање ММСП (микро, мала и средња предузећа) у којем су кандидати запослени.

 

Пратећа документа:

Листа руралних општина

Пријава за стручно оспособљавање

Захтев за рефундацију трошкова