Skip to main content

Секретаријат за привреду и туризам Aутономне покрајине Војводине расписао је 4 јавна позива намењена привредницима у 2022. години.

Кроз ове програме  предузетницима су на располагању  бесповратна средства.

Средства се могу користити за набавку опреме, репроматеријала, осавремењавање угоститељских објеката, увођење технолошких иновација или за развој туристичког потенцијала.

Више информација:http://spriv.vojvodina.gov.rs/category/javni-pozivi/