Skip to main content

Министарство привреде расписало је три јавна позива, на основу којих ће се привредним субјектима ставити на располагање 600,0 милиона динара бесповратних средстава за подстицање предузетништва кроз три програма подршке – развојне пројекте, започињање пословања и подршку женама предузетницама и младим. Сва три програма реализују се као комбинација бесповратних средстава и повољних кредита Фонда за развој, тако да ће укупна вредност подржаних пројеката бити вишеструко већа.

Јавни позиви за наведене програме подршке оглашени су 24.01.2022. године и биће отворени до утрошка средстава.

Информације и документација за сва три програма подршке доступни су на интернет страници Министарства привреде: www.privreda.gov.rs.