Skip to main content

Секретаријат за привреду је 01.03.2022.године, расписао Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва на територији града Београда за 2022. годину.

Предмет Јавног конкурса је додела бесповратних финансијских средстава привредним субјектима у максималном износу од милион динара за куповину једног или више основних средстава, односно машина и опреме у циљу побољшања квалитета постојећег или увођења новог производа или услуге, уз обавезу запошљавања једног незапосленог лица са евиденције Националне службе за запошљавање, на период од минимум једне године.

Укупна висинa oпредељених бесповратних финансијских средстава за подршку развоја предузетништва за 2022. годину износи 29.611.320,00 динара.

Више информација: https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1792462-javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podrsku-razvoja-preduzetnistva-na-teritoriji-grada-beograda-za-2022-godinu/