Skip to main content

Министарство привреде расписало је јавни позив за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023.
Укупна средства која су обезбеђена за реализацију овог програма из буџета Републике Србије и из претприступних фондова ЕУ – ИПА 19 су у износу од око 1.400.000.000 динара. Привредни субјекти могу остварити право на доделу бесповратних средстава у износу до 25% од нето вредности набавке производне опреме. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 500.000,00 РСД, нити већи од 5.000.000,00 РСД. Минимална сопствена средства фирме која подноси захтев износе 5% од укупне нето вредности опреме која се набавља, док ће остатак бити обезбеђен из кредита пословне банке или финансијског лизинга лизинг компаније.

Право учешћа имају све заинтересоване пословне банке и лизинг компаније које испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије. Банке и лизинг компаније морају да задовоље и следеће услове:
1. да су благовремено доставиле комплетну и исправну конкурсну документацију;
2. да су понудиле услове су у складу са Програмом;
3. да је показатељ адекватности капитала за банке односно новчани део капитала за лизинг компаније у складу са актима НБС;
4. да је банка односно лизинг компанија остварила позитиван финансијски резултат са стањем на дан 30.09.2022. године ;
5. да НБС није изрекла меру лизинг компанији у складу са Одлуком о ближим условима и начину вршења надзора над обављањем послова даваоца лизинга („Службени гласник РС“, бр. 85/11) односно банци у складу са Одлуком о ближим условима и начину вршења контроле банака и посебне ревизије банке (“Сл. гласник РС”, бр. 30/15 и 1/20).

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Републике Србије, и уз подршку пројекта „Директна додела бесповратних средстава Развојној агенцији Србије – повећана и технолошки унапређена решења за производне капацитете међу микро и малим предузећима и предузетницима“, који финансира Европска унија, додељује бесповратна средства микро и малим предузећима, предузетницима и задругама за набавку производне опреме/грађевинске механизације/машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње са циљем олакшавања финансирања набавке опреме и јачања њихове конкурентности.

Рок за подношење пријава је 25.јул.

Више информација можете пронаћи ОВДЕ.