Skip to main content

Привредна комора Србије (ПКС) позвала је послодавце да се у наредној школској години укључе у систем дуалног образовања и до 31. јануара 2021. доставе Изјаву о спремности.

Од следеће 2021/2022. школске године, за реализацију по дуалном моделу у понуди ће бити пет нових образовних профила, уведених на иницијативу привреде: техничар за обликовање намештаја и ентеријера, обућар, трговински техничар, столар и техничар штампе.

ПКС је покренула специјализовани веб портал http://portal.dualnoobrazovanje.rs/ на којем заинтересовани  послодавци могу направити профил и на једноставан начин, у три корака, поднети пријаву за укључивање у систем дуалног образовања.

Приликом пријављивања, послодавци подносе изјаву о спремности за укључивање у дуално образовање и захтев за акредитацију. Пратећу документацију за акредитацију послодавци достављају најкасније 10 дана од датума подношења изјаве и захтева, електронским путем на мејл: obrazovanje@pks.rs или на адресу Привредне коморе Србије, Ресавска 13-15, Београд.

Више информација послодавци могу добити на интернет страницама https://pks.rs/ и https://dualnoobrazovanje.rs/.