Skip to main content

Развојна агенција Србије расписала је Други јавни позив за Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача.

Програм има за циљ подршку привредним друштвима у производним делатностима да кроз унапређење својих пословних перформанси испуне услове да постану добављачи мултинационалних компанија(МНК).

Програмом се суфинансирају активности Корисника које се односе на унапређење пословних перформанси које су у складу са потребама успостављања сарадње или препорукама МНК. Бесповратна средства која се одобравају у складу са Програмом могу се доделити у вези реализације пројектних активности, односно мера интервенција које се односе на улагање у материјалну имовину и/или консултантску подршку.

Програмом ће се суфинансирати куповина производне опреме, унапређење производних хала, куповина и инсталација опреме за аутоматизацију постојећих производних процеса, као и консултантска подршка.

Више информација:

https://ras.gov.rs/drugi-javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-ulazak-u-lance-dobavljaca-multinacionalnih-kompanija-u-2020-godini