Skip to main content

У понедељак, 14. децембра, почиње исплата још једне минималне зараде у износу од 30.367 динара за запослене у туризму и угоститељству, а реч је o укупном износу од две милијарде динара који ће бити исплаћен из републичког буџета.

Реч је о секторској подршци за 72.500 запослених у туристичким агенцијама, rent-a-car фирмама, угоститељским објектима и хотелима. Та додатна финансијска подршка значиће запосленима у овом сектору који су због пандемије корона вируса највише угрожени.

Предузећима ће новац бити уплаћен на посебне наменске рачуне које Управа за трезор отвора за ову сврху, процедура за исплату је поједностављена, тако да је потребан само један долазак овлашћеног лица привредног субјекта у надлежну филијалу Управе за трезор.

На сајту Управе за трезор www.trezor.gov.rs могу  се наћи локације најближе филијале те управе и информације о томе шта овлашћена лица привредног субјекта треба да понесу од документације ради исплате средстава субвенција.