Skip to main content

У Београду, Новом Саду и Нишу биће организоване бесплатне обуке намењене свим заинтересованим који се баве рачуноводственим, књиговодственим и ревизорским пословима, као и пословима пореског и финансијског саветовања.

Сви полазници ових обука добиће информације о актуелним пакетима пореских олакшица за иновативне и високотехнолошке компаније, попут пореског ослобођења за осниваче стартапова, запослене на Р&Д пословима и увећаног одбитка за трошкове истраживања и развоја.

Обуке, које организује НАЛЕД, води Драган Агатуновић, координатор за пореску контролу у Пореској управи и Игор Лончаревић, партнер и руководилац одељења за пореске и правне послове у компанији КПМГ.

Полазници добијају сертификате о завршеној обуци, а ко је све прошао обуку биће јавно доступно.

За пријаву на обуку можете се обратити сарадници за регулаторну реформу у НАЛЕД-у, Невени Јањић на мејл n.janjic@naled.rs.