Skip to main content

Од 12. јуна 2023. године званично је почео пројекат „Увођење аутоматизованих система увоза и извоза и система управљања царинским одлукама“, чиме ће бити заокружен процес дигитализације свих царинских поступака.

Поред представника Управе царина догађају су присуствовали представници Министарства финансија, Делегације ЕУ, Министарства за европске интеграције, као и стручњаци конзорцијума којем је поверена реализација пројекта.

Планирано је да пројекат „Имплементација увозних и извозних аутоматизованих система (AIS/AES) и система управљања царинским одлукама (CDS)“, вредан девет милиона евра, који се финансира из програма ИПА 2020 – Демократија и управљање, буде завршен у наредне три године.  

Аутоматизацијом увоза и извоза сви царински поступци ће бити потпуно дигитализовани у складу са највишим европским и светским стандардима, што ће компанијама омогућити још једноставније, јефтиније и ефикасније пословање, а самим тим и ефикаснију наплату буџетских прихода.