Skip to main content

Влада Републике Србије усвојила је данас Уредбу о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2023. години, а са циљем јачања женског предузетништва, повећања броја привредних субјеката и даљег подстицања запошљавања.

Потпредседник Владе и министар финансија Синиша Мали, који по овлашћењу председнице Владе обавља функцију министра привреде до избора новог министра, навео је да је за подстицање женског предузетништва намењено 600 милиона динара бесповратних средстава, као и да програм представља комбинацију бесповратних средстава из буџета и повољних кредита Фонда за развој.

Синиша Мали је истакао да кроз овај Програм Влада жели да пружи системску подршку женском предузетништву, како би се дала подршка женама за наставак и развој њихових бизниса, а тиме подстакло и јачање предузетништва, малих и средњих предузећа, која су кичма развоја наше привреде.

„Кроз наведени Програм биће подржане све жене предузетнице без обзира на годину оснивања њихових бизниса, а њима се омогућава да дођу до финансијских средстава за пословање под повољним условима. На тај начин се даље побољшава положај жена на тржишту рада, јача њихов предузетнички дух и оне се економски оснажују“, нагласио је Мали.

Он је истакао да Министарство привреде трећу годину за редом спроводи посебан програм подршке женама предузетницама кроз који се подстиче самозапошљавање жена и то како у производним тако и у услужним делатностима.

Он је додао да, ако се погледају претходне године, број одобрених захтева за жене предузетнице је 2021. године био 74, 2022. године 64, а ове године очекујемо 250 одобрених захтева.

„У 2023. години, кроз овај програм, одобраваће се већи износ бесповратних средстава, него у претходне две године, што ће бити још већи подстицај женама да покрену своје пословање и што ће утицати на даље смањење њихове незапослености“, навео је Синиша Мали.

Он је изразио очекивање да јавни позив за подстицање развоја женског предузетништва буде расписан у првој недељи септембра.

„Овом приликом позивам све жене предузетнице да се пријаве на конкурс и добију средства за напредак и развој свог пословања“, закључио је министар Мали.

Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку новооснованим и постојећим предузетницама, као и микро и малим привредним друштвима, која су регистрована у Агенцији за привредне регистре, а чији је оснивач и законски заступник жена. У привредном друштву које име више оснивача, минимални удео који мора бити у власништву једне или више жена је 50 одсто и један од законских заступника мора бити жена.

Како се наводи у Уредби, средства опредељена Програмом, намењена су, између осталог, за куповину машина/опреме/алата, нове рачунарске опреме и софтвера, возила која служе за превоз сопствених производа, репроматеријала и сировина и других транспортних средстава укључених у процес производње и пружање услуга (нових или половних, не старијих од пет година).

Средства из Програма су намењена и за текуће одржавањем адаптацију пословно и/или производног простора до износа од милион динара од укупних средстава за инвестирање, за куповину пословног/производног простора за привредне субјекте који су регистровани у АПР-у до 31. децембра 2020. године и на дан 31. децембар 2022. године запошљавају минимум пет запослених (укључујући и саму предузетницу). Средства могу бити намењена и за оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 25 одсто у структури укупног улагања за која се потражују средства Програма.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу од 40 одсто вредности улагања, односно до 50 одсто вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу или четврту групу развијености.

Преостали износ инвестиционог улагања привредних друштава и предузетника финансираће се из кредита Фонда за развој према прописаним условима. У зависности од прописаних услова, може се одобрити минимална укупни износ средстава (кредит + бесповратна средства од 400.000 динара, а максималан од 12 милиона динара.

Јавни позив, упутство о начину спровођења Програма, конкурсна документација као и информација о условима кредита код Фонда, биће објављени на интернет сајту Министарства привреде www.privreda.gov.rs, Фонда за развој www.fondzarazvoj.gov.rs и Порталу предузетништва www.preduzetnistvo.gov.rs.

  Уредбу о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2023. години можете пронаћи ОВДЕ.