Skip to main content

У оквиру пројекта Интеграција жена кроз дигитално предузетништво – WIDE, активности тестирања и валидације тренинг модула су завршене, те је документ Смернице за кориснике доступан онлајн.

Конзорцијум партнера на пројекту Интеграција жена кроз дигитално предузетништво је успешно пилотирао четири модула обуке и сродних ресурса развијених током прве године имплементације пројекта, како би подстакао и подржао жене, нарочито потенцијалне предузетнице, да креирају сопствено онлајн пословање. Обуке обухватају следеће теме: женско предузетништво, приступ финансијама, економија дељења, дигитално предузетништво у руралном окружењу.

Партнери су са представницима циљних група и заинтересованих страна на локалном и националном нивоу тестирали квалитет и релевантност WIDE алата за обуку и прикупили повратне информације. Учесници су изразили огромно задовољство иницијативом и њеним конкретним резултатима, истичући њен практични приступ и релевантност у стварном окружењу.

Охрабрени успехом пилот сесија, партнери су се обавезали да прошире WIDE комплет алата за обуку како би досегли до више жена предузетница и у руралним областима. У ту сврху, Конзорцијум је развио оперативне и јасне Смернице за подршку тренерима и едукаторима у експлоатацији ресурса за обуку са пројекта WIDE. Документ је сада доступан онлајн

WIDE – Интеграција жена кроз дигитално предузетништво – је пројекат који суфинансира Европска комисија кроз програм Еразмус Плус и Темпус канцеларије у Србији. Иницијатива окупља 6 партнера из 6 земаља (Италија, Шпанија, Белгија, Република Северна Македонија, Румунија и Србија).