Skip to main content

Директор Републичког геодетског завода (РГЗ) Борко Драшковић и директорка Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (ДЦВ) Мирјана Чизмаров потписали су Споразум о пословно-техничкој сарадњи, који представља важан корак ка унапређењу безбедности и ефикасности употребе беспилотних ваздухоплова у ваздушном простору Републике Србије, саоптио је РГЗ.

У складу са све већом применом беспилотних ваздухоплова, РГЗ и ДЦВ су препознали потребу за успостављањем географских зона и система за даљинску идентификацију. Овај споразум ће омогућити да подаци о овим зонама буду доступни корисницима ваздушног простора у јединственом и стандардизованом дигиталном формату, уз редовно и систематско ажурирање, наведено је у саопштењу.

Споразум обухвата заједничке активности у областима развоја и успостављања стручне и техничке сарадње на експертском нивоу, коришћења постојећих стручних и техничких капацитета обе стране, промовисања друштвене одговорности и мултидисциплинарне сарадње институција, унапређења и коришћења дигиталне платформе Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП) за потребе израде софтверског решења које ће подржати нови регулаторни оквир за употребу беспилотних ваздухоплова у Србији.

Активности везане за овај споразум ће бити координисане од стране овлашћених лица обе институције, а права и обавезе ће бити дефинисане посебним уговорима који ће укључити програм рада, предмете, место, време и обим активности, начин финансирања и обавезе учесника. Републички геодетски завод и Директорат цивилног ваздухопловства ће, по потреби, вршити анализу и доносити препоруке и мере за унапређење сарадње, а заједнички напори ће допринети стварању сигурног и уређеног ваздушног простора за све кориснике. закључено је у саопштењу РГЗ.

Извор: еКапија