Skip to main content

Српска фондација за предузетништво (СЕФ) спроводи програм подршке почетницима у пословању (стартаповима). Циљ је подстицај развоја предузетништва кроз обједињену подршку за оснивање нових привредних субјеката, предузетника и регистрацију нових пољопривредних газдинстава.

Програм се састоји од:

  • Обука за израду пословно-инвестиционог плана за почетнике у пословању који организује Привредна комора Србије; Пријаве за обуку се врше на е-маил адреси: стартуп@пкс.рс  
  • Банкарских кредита у максималном износу од 30.000 евра, које одобравају партнерске банке програма. Кредити су доступни како за инвестициона улагања тако и за обртна средства .
  • Бесповратних средстава (грантове), обезбеђених од стране СЕФ-а, за корисниике кредита који регуларно врате кредит и наставе са пословањем и након отплате кредита. Износ гранта је 20% од укупног износа кредита, а не више од ЕУР 3.000.
  • Стручне, бесплатне саветодавне помоћи и подршке коју спроводи Привредна комора Србије.

Стартаповима се сматрају предузетници, правна лица и регистрована пољопривредна газдинства која послују краће од 24 месеца у тренутку подношења захтева за кредит код партнерске банке.

Српска фондација за предузетништво (СЕФ) основана је са циљом побољшања приступа почетницима у пословању микро, малим и средњим предузећима, предузетницима и регистрованим пољопривредницима одговарајућим финансијским производима, подстичући банке и друге финансијске институције да пружају финансијску и нефинансијску подршку.

Више информација можете пронаћи ОВДЕ.