Skip to main content

Јавни бележници Србије имаће равноправан приступ електронској мрежи нотара Европске уније што ће им омогућити проверу сваког документа овереног у било којој нотарској канцеларији ЕУ.

Председник Јавнобележничке коморе Србије Србислав Цвејић објашњава да ће нотари из Србије тако моћи да провере пуномоћје оверено у Европској унији, а које се тиче промета у Србији.

Цвејић је навео да ће српски нотари моћи да ступе у контакт са нотарима из ЕУ који ће их обавестити да ли је неки документ оверен у одређеној канцеларији и да ли је још важећи, као и обрнуто.

“Тиме ће се спречити могућност фалсификовања документа попут наследничких изјава”, изјавио је Цвејић. Како је навео, поред пуномоћја и наследничких изјава, јавни бележник ће имати увид и у привредне регистре.

“Грађани Србије моћи ће да овере документ који је издао нотар у Европској унији, односно да овере копију. На овај начин, ми ћемо моћи да ступимо у контакт са колегама из Европске уније и да видимо да ли је тај акт заиста издат. Тиме спречавамо фалсификовање. Приступ платформи ће имати и наши и нотари из земаља чланица ЕУ”, рекао је Цвејић.

Према његовим речима, биће потребно извесно време да се створе технички услови попут организације обуке за употребу платформе. Како каже, потребно је и да се отворе налози за јавне бележнике.

Цвејић је оценио и да се може очекивати да платформа заживи за неколико месеци.

“Нотари су пре платформе имали велике проблеме приликом провера докумената из ЕУ. Најчешће се то одвијало путем мејла, али поред тога имали смо проблеме, јер нисмо имали доступне податке о колегама из Уније. На овај начин, тај проблем ћемо превазићи и постојаће могућност да у реалном времену проверимо те податке”, казао је Цвејић.

Извор: РТВ