Skip to main content

У информационом систему Агенције за привредне регистре (АПР) данас је одобрена 1.000-а електронска регистрација предузетника од почетка године.

Услугу е-регистрације први су искористили предузетници који се баве информационим технологијама као што су рачунарско програмирање, консултантске активности уопште и у области информационе технологије, инжењерске и архитектонске делатности, техничка саветовања, затим специјализоване дизајнерске делатности, рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, као и пореско саветовање.

Остале предузетнике охрабрујемо на коришћење ове услуге која поједностављује процедуру регистрације и смањује трошкове оснивања друштва.

Осим услуге е-регистрације оснивања предузетника и једночланих привредних друштава, АПР пружа привредницима и могућност да електронским путем доставе финансијске извештаје. Омогућено је такође и издавање електронских грађевинских дозвола, док се ускоро очекује увођење Централне евиденције стварног власништва, где ће бити обавеза да се пријаве достављају искучиво у електронском облику.