Skip to main content

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем Међународном општем привредном сајму „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2022“ који се одржава у Тирани, у периоду од 1. до 4. децембра.

Овај сајам је добра прилика да домаћи извозници представе своје производне програме, извозне могућности, учврсте постојеће и успоставе нове пословне везе са партнерима из Албаније и  излагачима из других земаља.

Међународни сајам привреде у Тирани је по броју излагача и посетилаца најзначајнија сајамска манифестација у Албанији која окупља излагаче из више од 20 земаља. Током 2021. године сајам је      посетило више од 3.000 посетилаца. Будући да је овај сајам по профилу општи, на њему ће се представити производи из више сектора: пољопривредне и прехрамбене индустрије, металске и грађевинске индустрије, индустрије текстила и намештаја, аутомобилске индустрије, високих технологија, као и сектора туризма.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 1.000 евра у динарској противвредности (без ПДВ-а), по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре. У цену партиципације укључен је и транспорт и шпедиција експоната (изузев робе која подлеже одговарајућем температурном режиму), као и коришћење преводилаца (албанско-српски језик) током трајања сајма. Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута и смештаја, укључујући и транспорт робе која подлеже одговарајућем температурном режиму.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Србији који се баве производњом, прерадом или услугама из сектора индустрије који могу бити заступљени на сајму.

Више информација можете пронаћи ОВДЕ.