Skip to main content

Законом о социјалном предузетништву, који је усвојен у фебруару ове године, постављени су темељи за даљи развој социјалног предузетништва а следећи важан корак је доношење Програма развоја социјалног предузетништва, рекла је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић.

Како је саопштило Министарство за рад она је на донаторској конференцији посвећеној даљој афирмацији социјалног предузетништва у Србији, који су организовали ово министарство и Савет за социјално предузетништво истакла да је Србија донела поменути закон препознајући значај сектора социјалног предузетништва и његов потенцијал за даљи напредак друштва у целини.

Према њеним речима тим законом је створен правни оквир за даље подстицање друштвено одговорног пословања, при чему се води рачуна о социјалној и радној инклузији припадника друштвено осетљивих група и задовољењу њихових потреба.

Министарка Кисић је указала на значај социјалне економије и социјалног предузетништва као категорије од општег друштвеног интереса, као и даљег снажења социјалног предузетништва и свих актера у овој области.

„Социјална економија представља важан део економије, чији је превасходни циљ остваривање користи за ширу друштвену заједницу и друштвено осетљиве групе, а не стицање добити“, рекла је она.

Указала је да су међу највећим изазовима са којим се суочава социјално предузетништво, приступ финансијама и тржишту, као и недовољна информисаност и видљивост сектора.

Зато је, нагласила је она, Донаторска конференција један од начина на који се социјално предузетништво може приближити широј друштвеној заједници.

„Потребно је даље развијати ову област планирањем мера и средстава неопходних за реализацију постављених циљева. У том смислу, потребан је проактивни приступ, а то значи пружање снажне подршке у даљој изградњи социјалног предузетништва“, истакла је министарка Кисић.

На Донаторској конференцији су учествовали и представници УСАИД, Немачке организације за међународну сарадњу, представници амбасада, банака и невладиних организација, а свој рад представила су четири социјална предузећа.