Skip to main content

Министарство привреде ће до 20. фебруара 2023. године спроводити јавну расправу о Предлогу стратегије за развој малих и средњих предизећа, као и предузетника, за период од 2023. до 2027. године, са Акционим планом.

У оквиру ове јавне расправе позивају се сви заинтересовни да се упознају са текстом Предлога стратегије и дају своје примедбе, предлоге и сугестије.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству привреде путем електронске поште на е-mail адресу:mspp@privreda.gov.rs, или путем поште на адресу: Министарство привреде – Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва. Кнеза Милоша број 20, 11000 Београд, са назнаком: „Јавна расправа о Предлогу стратегије за развој МСПП за период 2023-2027. године, са Акционим планом“ или на Порталу еКонсултације.

Више детаља на сајту Министарства привреде.