Skip to main content

Влада Србије донела је одлуку да се усклади динарски неопорезиви износ пореза на доходак грађана. Усклађени неопорезиви износи за помоћ коју у случају смрти запосленог или пензионисаног запосленог, послодавац исплаћује члану његове породице је 87.799 динара,  док је за накнаду документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада 5.017 динара.

Неопорезиви износ за дневнице за службена путовања у земљи је 3.012 динара. За поклоне деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића неопорезиви део је 12.544 динара.

Шта је још дефинисано можете погледати ОВДЕ.