Skip to main content

Влада Србије усвојила је измену уредбе којом се одређују износи еко-таксе за предузећа и предузетнике у зависности од тога у коју од три групе делатности спадају: оне са великим негативним утицајем на животну средину, средњим или малим негативним утицајем на животну средину.

Има тачно 12 утврђених износа еко-такси, пошто су предузећа и предузетници сврстани у четири групе фирми: велике, средње, мале и микро.

До сада су сви предузетници били сврстани у категорију „микро правних лица и предузетника“, док су сада „раме уз раме“ са предузећима у свих 12 категорија.

Износ накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за обвезнике чија активност у оквиру делатности има велики негативан утицај на животну средину износи за:

1) велика правна лица и предузетнике 2.000.000 динара;
2) средња правна лица и предузетнике 500.000 динара;
3) мала правна лица и предузетнике 200.000 динара;
4) микро правна лица и предузетнике 20.000 динара.

Износ накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за обвезнике чија активност у оквиру делатности има средњи негативни утицај на животну средину износи за:

1) велика правна лица и предузетнике 1.000.000 динара;
2) средња правна лица и предузетнике 250.000 динара;
3) мала правна лица и предузетнике 100.000 динара;
4) микро правна лица и предузетнике 10.000 динара.

Износ накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за обвезнике чија активност у оквиру делатности има мали негативан утицај на животну средину износи за:

1) велика правна лица и предузетнике 500.000 динара;
2) средња правна лица и предузетнике 125.000 динара;
3) мала правна лица и предузетнике 50.000 динара;
4) микро правна лица и предузетнике 5.000 динара.

Такође, сви паушалци ће бити у категорији најнижих такси у оквиру сваке од три категорије делатности.

„Предузетник који порез на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђени приход, износ накнаде за заштиту и унапређивање животне средине плаћа у износу прописаном за микро правна лица и предузетнике“, наводи се у новој уредби.

Пријаву за утврђивање годишње накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, привредници од ове године подносе раније – до 30. априла, а не као што је до сада било – до 31. јула. То је предвиђено изменама Закона о накнадама за коришћење јавних добара усвојеним у октобру 2023.

Након усклађивања са новим правилником на Порталу локалне пореске администрације (ЛПА) је омогућено евидентирање и подношење пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2024. годину. Упутство можете погледати кликом на линк образац 1 упутство.

Пре почетка рада, савет је да у интернет прегледачу очистите кеш (cache) меморију и колачиће (cookies).