Skip to main content

Влада Републике Србије  утврдила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању и упутила га Народној скупштини на усвајање.

Предложено је да се измене и допуне примењују почев од 1. јануара 2024. године, осим одредаба које се односе на нову обавезу електронског евидентирања претходног пореза за које се предлаже почетак примене за пореске периоде који почињу после 31. августа 2024. године.

Најважније предложене новине односе се на:

  • увођење нове обавезе електронског евидентирања ПДВ-а обрачунатог у претходној фази промета, односно плаћеног при увозу добара – тзв. електронско евидентирање претходног пореза;
  • скраћење рока у којем је обвезник дужан да изврши електронско евидентирање обрачуна ПДВ-а – у року од десет дана по истеку пореског периода уместо како је, до сада било прописано у року за подношење пореске пријаве у складу са Законом о ПДВ-у.

У Закону о електронском фактурисању извршена су бројна прецизирања са циљем усклађивања са одредбама Правилника о електронском фактурисању који се примењује од 1. јула 2023. године.