Skip to main content

Чланови Владе усвојили су Закључак о усвајању Програма распореда и коришћења субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2024. години, саопштили су из Владе и додали да ова привредна грана представља изузетно важну компоненту националне економије. 

– Туризам, посебно кроз раст међународних долазака, директно подстиче запошљавање и отварање нових радних места у туристичко-угоститељској привреди, али и у другим гранама које снабдевају туризам робом и услугама кроз мултипликативне и индиректне утицаје – наводи се. 

Ово се протеже на бројне привредне гране, од грађевинарства и индустрије намештаја, до најочигледнијих утицаја на саобраћај и пољопривредно-прехрамбену индустрију. 

Због свог доприноса укупном бруто домаћем производу (БДП), туризам се и препоручује као један од приоритетних сектора за многе земље у развоју. 

Извор: портал еКапија