Skip to main content

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години, за шта су обезбеђена средства у укупном износу од 23.125.365.000 динара.

Подстицаји су конципирани тако да на оптималан начин подржавају недовољно развијене области пољопривредне производње, као и подручја са отежаним условима рада, а све кроз унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава.

Ове мере су главни предмет усклађивања са шемама Заједничке пољопривредне политике Европске уније, тако да се постепена трансформација спроводи као део процеса приступања Унији.

Уредбу можете погледати ОВДЕ.