Skip to main content

У циљу пружања подршке оснивању и даљем развоју женског предузетништва, Министарство привреде расписало је данас јавни позив у оквиру  Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво  у 2023. години. Укупно расположива бесповратна средства за спровођење овог програма су 600 милиона динара. 

 Подршка представља комбинацију 40% бесповратних средстава и 60% повољног кредита Фонда за развој, односно 50% бесповратних средстава и 50% повољног кредита Фонда за развој за привредне субјекте који послују у мање развијеним општинама разврстанim у трећу или четврту групу развијености. За спровођење овог програма Министарство привреде је определило 600 милиона динара намењених за бесповратна средстава, што је чак 6 пута већи износ у односу на претходну годину.  Средства су намењена за набавку опреме, транспортних средстава потребних за обављање делатности, текуће одржавање и адаптацију пословног и/или производног простора, а 25% средстава може бити употребљено за оперативне трошкове.  Максимални износ кредитних и бесповратних средстава за које предузетнице могу да конкуришу је 6 милиона динара, односно 12 милиона динара за предузетнице регистроване пре 2021. године које запошљавају најмање 5 запослених на дан 31.12.2022, а које додатно могу конкурисати и за  куповину пословног или производног простора.

 

Министарство привреде и Фонд за развој спроводе програме подршке женском предузетништву успешно од 2021. године.

 

Жене предузетнице, које конкуришу за средства по Програму, могу да се обрате акредитованим регионалним развојним агенцијама како би им се пружила бесплатна саветодавна и техничка помоћ у вези са конкурисањем по Програму, а почетницама је на располагању и бесплатна обука за започињање пословања (https://preduzetnistvo.gov.rs/mapa/)

 

Јавни позив је отворен до утрошка средстава. Све информације и потребну документацију заинтересовани могу пронаћи на порталу предузетништва  www.preduzetnistvo.gov.rs,  као и на сајту Министарства привреде www.privreda.gov.rs и Фонда за развој: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Више информација ОВДЕ.