Skip to main content

На седници Владе Републике Србије усвојена је уредба о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2023. години.

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину за реализацију пројекта Подршка развоју предузетништва опредељена су средства у износу од 1.982.499.000 динара, од чега је 900.000.000 динара намењено за реализацију Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2023. години.

Право да се пријаве на јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда за развој Републике Србије имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који имају званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак.