Skip to main content

Влада Србије је донела уредбу о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години за чију сврху је опредељено 300 милиона динара.

Циљ Програма је подстицање развоја предузетништва и одрживог економског развоја, односно повећање броја привредних субјеката, подршка почетницима за отпочињање самосталног пословања, подршка младим предузетницима и подстицање запошљавања.

Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева, као и новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, а чији је оснивач и законски заступник физичко лице старости до 35 година.

Јавни позиви ће бити расписани у јуну.

Министарство привреде