Skip to main content

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања започело је рад на припреми Предлога стратегије безбедности и здравља на раду уСрбији за период од 2023. до 2027. године, са Акционим планом за њено спровођење, којим ће бити утврђено стање у области безбедности и здравља на раду , дефинисани циљеви за унапређење ове области, активности и мере које треба предузети за њен развој и одговорне институције за њено спровођење.

У рад радне групе су поред представника Управе за безбедност и здравље на раду, Инспектората за рад и Сектора за рад и запошљавање Министарства за рад, укључени и представници Министарства здравља, Министарства привреде, Министарства просвете, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Републичког фонда за здравствено осигурање, Привредне коморе Србије, Социјално-економског савета, Факултета заштите на раду у Нишу, Факултета техничких наука у Новом Саду, Машинског факултета у Београду, Националне алијансе за локални економски развој, Удружења за безбедност и здравље на раду Србије, Уније послодаваца Србије, Савеза самосталних синдиката Србије и УГС НЕЗАВИСНОСТ.

Више информација пронађите ОВДЕ.