Skip to main content

АПР је обавестио заинтересоване кориснике да ће услуге бонитета са подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2022. годину бити доступне од 19. јуна 2023. године.

Истовремено, од 19. јуна престаће да важи скоринг који је утврђен на основу података из финансијских извештаја за период од 2017. до 2021. године, пошто је за привредна друштва утврђена нова оцена бонитета, односно скоринг, за период од 2018. до 2022. године.

Евиденција свих издатих скоринга, као и датум престанка њиховог важења, објављује се на интернет страници Агенције, у делу Финансијски извештаји, на линку Евиденција издатих скоринга.

Извештаји о бонитету се израђују за привредна друштва, установе и предузетнике и садрже податке из редовних годишњих финансијских извештаја за последње три извештајне године, односно за период од 2020. до 2022. године. Скоринг, тј. оцена бонитета, израђује се за привредна друштва на основу података из редовних годишњих извештаја за последњих пет година, а најмање три и издаје се у форми скоринг извештаја који садржи податке за период од 2018. до 2022. године.

Корисницима предлажемо да пре наручивања извештаја или скоринга, путем линка Претрага објављених финансијских извештаја састављених на 31.12.2021. године и касније (у одељку Објављени финансијски извештаји), провере да ли је за конкретно привредно друштво, установу или предузетника финансијски извештај за 2022. годину објављен као потпун и рачунски тачан. Уколико није објављен, предлажемо да провере да ли је тај извештај достављен Агенцији и статус његове обраде, путем линка Листа примљених захтева. Ако у извештају који је достављен има недостатака, обвезник мора да их отклони по процедури за обраду, како би исти могао бити јавно објављен и укључен у извештаје о бонитету и скоринг.

АПР подсећа да су услуге бонитета доступне електронски, наручивањем путем апликације за наручивање извештаја о бонитету и апликације за наручивање скоринга, као и подношењем захтева писаним путем (лично, поштом или факсом).

Детаљне информације у вези са пружањем услуга из Регистра финансијских извештаја дате су на интернет страници Агенције у делу Финансијски извештаји, у оквиру одељака АПР бонитет и еПодаци из финансијских извештаја на захтев корисника.