Skip to main content

Документација коју су фирме по прописима дужне да чувају достављаће се од 1. јануара искључиво електронским путем, али су из те обавезе изузета документа која се већ од раније достављају онлајн.

Пошто већина компанија и нема друга документа осим оних које електронски шаљу државним институцијама и организацијама – неће имати додатну обавезу почев од Нове године, а и даље ће морати да чувају документа у папиру за архивску књигу (уговоре, рачуне, болнице на пример, историју болести).

Конкретно, према Уредби о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику, предузећа неће имати обавезу да чувају документарни материјал у електронском облику уколико се тај материјал већ чува код неког државног органа.

Више информација ОВДЕ.