Skip to main content

Зелене јавне набавке постаће обавезне од 1. јануара, што значи да наручиоци за одређене категорије неће више моћи да користе цену као једини критеријум при додели уговора. На одабир понуде утицаће и скуп еколошких аспеката као што су животни век производа, трошкови одржавања, воде и струје и рециклаже добара када постану отпад. До краја године очекује се подзаконски акт који ће ближе одредити те предмете, како би примена кренула на време, саопштио је данас НАЛЕД.

До сада је Закон остављао могућност наручиоцима да користе критеријуме квалитета, али није их на то обавезивао. Према званичном извештају, иако се тренд употребе еколошких стандарда благо поправио, само 0,44% од укупног броја спроведених набавки у 2022. било је зелено. Такође, најнижа цена била је једини критеријум за доделу уговора у 96% случајева, због чега се јавила потреба за додатним мерама.

НАЛЕД је путем пројекта „Јавне набавке и добро управљање за већу конкурентност“, у сарадњи са Шведском агенцијом за међународни развој и сарадњу (Сида), подржао да се пропише обавеза наручиоцима да спроводе зелене набавке, уз препоруку да се постепено повећава број области у којима ће примена еколошких стандарда бити обавезна.

– Институт за економију и право је за потребе НАЛЕД-а спровео анализу која је показала да би се од посматраних 23 предмета набавки, у 13 случајева могла прописати обавезна примена зелених критеријума, а да се притом не ограничи конкуренцију на тржишту. Предлог је да се зелене јавне набавке примењују, за почетак, код предмета као што су фотокопир папир, санитарна галантерија, штампачи и скенери, рачунари и лаптопови, санитарна опрема, папирна галантерија, клима уређаји, бела техника, средства за чишћење, услуге чишћења, пнеуматици, намештај, боје и лакови – рекао је директор Института Милош Кнежевић.

За наручиоце то ће подразумевати нешто темељнију припрему за процес набавки и не само добру анализу тржишних услова, вец́ и детаљно познавање предмета набавки из угла одрживости и ефеката које има на околину. С друге стране, понуђачи ће у склопу конкурсне документације сада достављати потврде о усклађености са стандардима у области животне средине, као што су еко ознака и други сертификати.

Ова промена је у складу са најбољим праксама ЕУ, али и са очекивањима грађана Србије. Истраживање које је спровео НАЛЕД прошле године, показало је да 69% грађана сматра да у јавним набавкама предност треба дати квалитету у односу на цену, а као приоритет за улагање виде секторе здравства, образовања, животне средине и инфраструктуре.

Координатор за регуларну реформу у НАЛЕД-у Никола Комшић навео је да измене закона осим зелених јавних набавки, доносе још једну добру новину за систем, а то је да ће критеријуми квалитета бити обавезни и код развоја софтвера, уговарања консултантских, архитектонских или инжењерских услуга, као и услуга превођења.

– Наручиоци ће и на овом пољу морати добро да познају предмет набавке, истраже тржиште ради бољег састављања техничких спецификација и пажљиво одаберу услове за учешће и критеријуме за доделу уговора, како би подстакли конкуренцију и обезбедили најбољи могући квалитет. Како би помогао и понуђачима и наручиоцима, НАЛЕД ће наставити да организује обуке за примену прописа, припрему поступака набавки или понуде, а за представнике јавног сектора и привреде развили смо и бесплатну е-леарнинг платформу лппп.рс на којој могу да усавршавају своја знања о јавним набавкама, што је до сад искористило више од 1.100 корисника – закључио је Комшић.