Skip to main content

Чак 95% испитаних привредних субјеката који су корисници Портала еУправа користе највиши ниво приступа, односно електронски сертификат или апликацију ConsentID путем ког могу да се користе свим услугама које пружа ова платформа. С друге стране, тек нешто више од половине грађана приступају најосновнијим услугама еУправе, најчешће због недостатка информација за добијање параметара за логовање путем ConsentID апликације и квалификованог електронског сертификата, показује најновије истраживање НАЛЕД-а.

Подаци истраживања показују да је степен задовољства грађана еУправом на нивоу од 74% и квалитету услуга дају оцену 3,89 од максималних пет, док је тај проценат код привреде виши и износи 84% (оцена 3,94).

НАЛЕД је под покровитељством Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (Сида) спровео истраживање ставова грађана и привреде, у циљу прикупљања информација о учесталости коришћења електронских услуга, задовољству тренутних еУслуга и могућностима за њихово унапређење.

– Око две трећине грађана и привреде сматра да би већи број шалтера на којима би добили подршку за регистрацију на портал допринео популаризацији електронског начина завршавања административних процедура. За сада, заинтересовани који желе да се региструју на Портал еУправа и постану корисници неке од укупно 138 доступних услуга, помоћ могу да затраже на специјализованим шалтерима поште, градских и општинских управа у 106 локалних самоуправа или Моби банке. У плану је да до 2024. буде отворено нових 40 шалтера за помоћ грађанима и привреди, те да буду успостављене најмање четири нове услуге на Порталу еУправа у чему ће подршку дати НАЛЕД – каже сарадник за регулаторну реформу у НАЛЕД-у Илија Гавриловић.

Једна од најпопуларнијих услуга које грађани потражују путем портала јесте електронско наручивање докумената и уверења, док се привреда најчешће служи услугама из домена пословања и финансија. Када је реч о новим услугама, грађани би највише желели да се дигитализују процедуре везане за пензијско и инвалидско осигурање, катастар, пријаву инспекцијских послова, доставу и пријем докумената, промену места боравка.

Грађани порталу најчешће приступају путем најосновнијег нивоа заштите, односно коришћењем корисничке мејл адресе и лозинке, а 58% њих жели да се на ову платформу и њој сродне сервисе пријављује са већим нивоом поузданости од оног који тренутно практикују.

Након успешне регистрације путем мобилног телефона, таблета или рачунара, корисницима је омогућено да приступе најразличитијим услугама, од заказивања термина или подношења захтева за издавање личне документације, пријаве боравишта, уписа деце у вртић или школу, плаћање пореза и такси, услуга електронског пријављивања туриста, приступању услуга из области здравства и сличним функцијама које се сада могу обављати из ,,фотеље“.

Од почетка године уочен је раст интересовања грађана и привреде за пријаву на портал еУправе путем мобилне апликације Цонсент ИД. За пет месеци је само на поштанским шалтерима издато готово 170.000 параметара, што је четири пута више у односу на претходне две године. О миграцији грађанства на систем еУправе сведочи и чињеница да је до 2022. године било издато свега нешто више од 12.000 параметара, а сада се говори о бројци око 250.000.

Потпуном дигитализацијом јавне управе и навикавањем грађана и привреде да се служе електронским услугама, значајно би убрзало пролазак кроз бирократске процедуре што би донело смањење трошкова, губитка времена и повећање задовољства услугама јавне управе, а растеретило би и службенике и унапредило њихову ефикасност.